Địa chỉ: 96 Đại Cồ Việt - Q.Hai Bà Trưng - HN

Điện thoại: (024) 6 2662 481 - 0983 009 761

Giờ làm việc: 8:30 - 20:00 hàng ngày

Sản phẩm chính

Hỗ trợ trực tuyến

Phân biệt thẻ nhớ chính hãng

Tin tức & Sự kiện

Thanh Toán - Ship hàng

Tin tức & Sự kiện

Bảng tra kích thước Filter & Lens Hood

15:57:56 18/07/2019

Canon Manual Focus Lenses

Filter Size

Lens Hood

 FD 17mm f/4

72mm

 

 FD 20mm f/2.8

72mm

 

 FD 24mm f/1.4

72mm

 

 FD 24mm f/2

52mm

 

 FD 24mm f/2.8

55mm

 

 FD 28mm f/2

55mm

 

 New FD 28mm f/2

52mm

 

 FD 28mm f/2.8

55mm

 

 New FD 28mm f/2.8

52mm

 

 FD 28mm f/3.5

55mm

 

 FD 35mm f/2

55mm

 

 New FD 35mm f/2

52mm

 

 TS 35mm f/2.8AL

 

 

 New FD 35mm f/2.8

52mm

 

 FD 35mm f/3.5

55mm

 

 FD 50mm f/1.2

52mm

 

 FD 50mm f/1.4

55mm

 

 New FD 50mm f/1.4

52mm

 

 FD 50mm f/1.8

55mm

 

 New FD 50mm f/1.8

52mm

 

 FD 50mm f/2

52mm

 

 FD 50mm f/3.5 Macro 

55mm

 

 New FD 50mm f/3.5 Macro

52mm

 

 FD 55mm f/1.2

58mm

 

 FD 55mm f/1.2AL

58mm

 

 FD 85mm f/1.2

72mm

 

 FD 85mm f/1.8

55mm

 

 New FD 85mm f/1.8

52mm

 

 FD 85mm f/2.8 Soft Focus

58mm

 

 FD 100mm f/2

52mm

 

 FD 100mm f/2.8

55mm

 

 New FD 100mm f/2.8

52mm

 

 FD 100mm f/4 Macro

55mm

 

 New FD 100mm f/4 Macro

52mm

 

 FD 135mm f/2

72mm

 

 FD 135mm f/2.5

58mm

 

 FD 135mm f/2.8

52mm

 

 FD 135mm f/3.5

55mm

 

 New FD 135 f/3.5

52mm

 

 FD 200mm f/2.8

72mm

 

 FD 200mm f/4

55mm

 

 New FD 200mm f/4

52mm

 

 New FD 200mm f/4 Macro

58mm

 

 FD 300mm f/5.6

58mm

 

 FL 400mm f/5.6

48mm Drop-In

 

 New Reflex 500mm f/8

34mm Drop-In

 

 FL 600mm f/5.6

48mm Drop-In

 

 FL 800mm f/8

48mm Drop-In

 

 FL 1200 f/11

48mm Drop-In

 

 

 

 

Canon Manual Focus Zoom Lenses

 

 

 FD 20-35mm f/3.5L

72mm

 

 FD 24-35mm f/3.5 S.S.C. Aspherical

72mm

 

 FD 24-35mm f/3.5L

72mm

 

 FD 28-50mm f/3.5 S.S.C.

58mm

 

 FD 28-50mm f/3.5

58mm

 

 FD 28-55mm f/3.5-4.5

52mm

 

 FD 28-85mm f/4

72mm

 

 FD 35-70mm f/2.8-3.5 S.S.C.

58mm

 

 FD 35-70mm f/2.8-3.5

58mm

 

 FD 35-70mm f/3.5-4.5

52mm

 

 FD 35-70mm f/3.5-4.5 IS Macro

58mm

 

 AC 35-70mm f/3.5-4.5

52mm

 

 FD 35-70mm f/4

52mm

 

 FD 35-70mm f/4 AF

52mm

 

 FD 35-105mm f/3.5

72mm

 

 FD 35-105mm f/3.5-4.5

58mm

 

 FD 50-135mm f/3.5

58mm

 

 FD 50-300mm f/4.5L

34mm DI

 

 FD 55-135 f/3.5

58mm

 

 FD 70-150mm f/4.5

52mm

 

 FD 70-210mm f/4

58mm

 

 FD 75-200mm f/4.5

52mm

 

 AC 75-200mm f/4.5

58mm

 

 FD 80-200mm f/4 S.S.C.

55mm

 

 FD 80-200mm f/4

58mm

 

 FD 80-200mm f/4L

58mm

 

 FL 85-300mm f/5

72mm

 

 FD 100-200mm f/5.6

55mm

 

 FD 100-200mm f/5.6 S.S.C.

55mm

 

 New FD 100-200 f/5.6

52mm

 

 FD 100-300mm f/5.6

58mm

 

 FD 100-300mm f/5.6L

58mm

 

 FD 150-600mm f/5.6

34mm DI

 

 

 

 

Canon Autofocus Lenses

Filter Size

Hood cài

 EF 14mm f/2.8L USM

Gelatin

 

 EF 15mm f/2.8 Fisheye

Gelatin

 

 EF 20mm f/2.8 USM

72mm

EW-75/75 II

 EF 24mm f/1.4L USM

77mm

EW-83D/83D II

 EF 24mm f/2.8

58mm

EW-60/60II

 TS-E 24mm f/3.5L

72mm

EW-75B II

 EF 28mm f/1.8 USM

58mm

EW-63 II

 EF 28mm f/2.8

52mm

EW-65/65 II

 EF 35mm f/1.4L USM

72mm

EW-78C

 EF 35mm f/2

52mm

EW-65/65 II

 TS-E 45mm f/2.8

72mm

EW-79B

EF 50mm f/1.4

58mm

ES-71 (71 II)

 EF 50mm f/1.8 II

52mm

ES-62A

 EF 50mm f/2.5 Compact Macro

52mm

 

 EF-S 60mm f/2.8 Macro USM

52mm

ET-67B

 MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro

58mm

 

 EF 85mm f/1.2L USM

72mm

ES7-79 (hoặc 79 II)

 EF 85mm f/1.8 USM

58mm

            ET-65III                                                                          

 TS-E 90mm f/2.8

58mm

ES-65 II (65 III)

 EF 100mm f/2 USM

58mm

ET-65 II (hoặc 65 III)

 EF 100mm f/2.8 Macro USM

58mm

ET-67

 EF 135mm f/2.8L USM

72mm

ET-78 II

 EF 135mm f/2L USM

72mm

ET-78 II

 EF 135mm f/2.8

52mm

 

 EF 135mm f/2.8 SF

58mm

ET-65 II (hoặc 65 III)

 EF 180mm f/3.5L Macro USM

72mm

ET-78 II

 EF 200mm f/2.8L II USM

72mm

ET-83B và ET-83B II

 EF 300mm f/2.8L USM

 

ET-118

 EF 300mm f/2.8L IS USM

52mm DI

ET-120

 EF 300mm f/4L IS USM

77mm

 

 EF 400mm f/2.8L IS USM

52mm DI

ET-155

 EF 400mm f/4 DO IS USM

52mm DI

ET-120

 EF 400mm f/5.6L USM

77mm

 

 EF 500mm f/4.5L USM

 

ET-123B (123B II)

 EF 500mm f/4L IS USM

52mm DI

ET-138

EF 600mm f/4L USM

 

ET-161 và ET-161 II

 EF 600mm f/4L IS USM

52mm DI

ET-160

 EF 1200mm f/5.6L USM

48mm DI

 

 

 

 

Canon Autofocus  Zoom Lenses

Filter Size

 

 EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM

77mm

EW-83E

EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM

72mm

EW-78E

 EF 16-35mm f/2.8L USM

77mm

EW-83E (EW-88)

EF 17-35mm f/2.8l USM

77mm

EW-83C

 EF 17-40mm f/4L USM

77mm

EW-83E

 EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM

77mm

EW-83J

 EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM

67mm

EW-73B

 EF 18-55mm f/3.5-5.6 USM

58mm

EW-60C

 EF 18-55mm f/3.5-5.6

58mm

 

EF-S 18-55 f/3.5-5.6

58mm

EW-60C

EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS

67mm

EW-73B

EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS

72mm

EW-78D

EF 20-35 f/2.8 L

 

EW-75/75 II

 EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM

77mm

EW-83/83 II

EF 22-55 f/4-5.6 USM

 

EW-60D

 EF 24-70mm f/2.8L USM

77mm

EW-83F

 EF 24-85mm f/3.5-4.5 USM

67mm

EW-73/73 II

 EF 24-105mm f/4.0 L USM

77mm

EW-83H

EF 28-70mm f/3.5-4.5 II

 

EW-68A

EF 28-70mm f/2.8L USM

 

EW-83B/83B II

EF 28-80 f/2.8-4L USM

 

EW-79

 EF 28-80mm f/3.5-5.6 USM

 

EW-68A

 EF 28-80mm f/3.5-5.6 II/USM IV/USM V

58mm

EW-60C

 EF 28-90mm f/4-5.6 II USM

58mm

EW-60C

 EF 28-90mm f/4-5.6 III

58mm

 

 EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM

58mm

EW-63/63 II

 EF 28-105mm f/4-5.6 USM

58mm

EW-60B

 EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM

72mm

EW-78B/78B II

 EF 28-200mm f/3.5-5.6 /USM

72mm

EW-78D

 EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM

77mm

EW-83G

 EF 35-80mm f/4-5.6 II/III/USM

52mm

EW-54/54II

 EF 35-80mm f/4-5.6 III

 

EW-62

EF 35-105mm f/4.5-5.6

 

EW-60B

EF 35-350mmf/3.5-5.6L USM

 

EW-78/78 II

 EF 55-200mm f/4.5-5.6 II USM

52mm

 

EF-S 55-250mm F/4-5.6 IS

58mm

ET-60

 EF 70-200mm f/2.8L IS USM

77mm

ET-86

EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

 

ET-87

 EF 70-200mm f/2.8L USM

77mm

ET-83 và ET83 II

 EF 70-200mm f/4L USM

67mm

ET-74

EF 70-210mm f/4

58mm

ET-62 II

EF 70-210mm f/3.5-4.5 USM

 

 

 EF 70-300mm f/4.5-5.6  IS USM

58mm

ET-65

 EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM

58mm

ET-65

 EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM

58mm

ET-64 II

 EF 75-300mm f/4-5.6 III USM

58mm

 ET-60

 EF 75-300mm f/4-5.6 III

58mm

ET-60

EF 80-200 f/4.5-5.6

58mm

ET-62 II

EF 80-200 f/4.5-5.6 USM/II

 

ET-54

EF 100-300 f/5.6 L, EF 100-300 f/5.6

58mm

ET-62 (ET-62 II)

 EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM

58mm

ET-65 II (hoặc 65 III)

 EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM

77mm

ET-83C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIKON

 

Manual Focus Lenses

Filter Size

 

 18mm f/3.5 NIKKOR

72mm

 

 20mm f/3.5 NIKKOR

62mm

 

 24mm f /2 NIKKOR

52mm

 

 24mm f/2.8 NIKKOR

52mm

 

 28mm f/2 NIKKOR 

52mm

 

 28mm f/2.8 NIKKOR 

52mm

 

 28mm f/3.5 AIS NIKKOR

52mm

 

 35mm f/1.4 NIKKOR 

52mm

 

 35mm f/2 NIKKOR 

52mm

 

 45mm f/2.8 P NIKKOR 

52mm

 

 50mm f/1.2 NIKKOR 

52mm

 

 50mm f/1.4 NIKKOR 

52mm

 

 50mm f/1.8 NIKKOR 

52mm

 

 85mm f/1.4 NIKKOR 

72mm

 

 85mm f/1.8 NIKKOR 

62mm

 

 105mm f/1.8 NIKKOR  

62mm

 

 105mm f/2.5 NIKKOR 

52mm

 

 135mm f/2 NIKKOR 

72mm

 

 135mm f/2.8 NIKKOR 

52mm

 

 180mm f/2.8 ED NIKKOR 

72mm

 

 200mm f/2 IF-ED NIKKOR 

Gelatine

 

 200mm f/4 IF AI-S Micro NIKKOR

52mm

 

 300mm f/2.8 IF-ED NIKKOR 

39mm

 

 300mm f/4.5 IF-ED NIKKOR

72mm

 

 400mm f/2.8 IF-ED NIKKOR 

52mm

 

 400mm f/3.5 IF-ED NIKKOR 

122/39mm

 

 500mm f/4 P IF-ED NIKKOR

39mm

 

 500mm f/8 NIKKOR

82/39

 

 600mm f/5.6 IF-ED  NIKKOR

39mm

 

 800mm f/5.6 IF-ED NIKKOR 

52mm

 

 1000mm f/11 NIKKOR

39mm

 

 

 

 

Manual Focus Zoom Lenses

Filter Size

 

 28-85mm f/3.5-4.5 NIKKOR

62mm

 

 35-70mm f/3.3-4.5 NIKKOR

52mm

 

 35-105mm f/3.5-4.5 NIKKOR

52mm

 

 35-200mm f/3.5-4.5 NIKKOR

62mm

 

 70-210mm f/4.5-5.6 NIKKOR

52mm

 

 

 

 

Manual Focus Special Purpose Lenses

Filter Size

 

 PC 28mm f/3.5 NIKKOR

72mm

 

 PC Micro 85mm f/2.8D NIKKOR

77mm

 

 Micro 55mm f/2.8 NIKKOR

52mm

 

 Micro 105mm f/2.8 NIKKOR

52mm

 

 Micro 200mm f/4 IF NIKKOR

52mm

 

 

 

 

Autofocus Lenses 

Filter Size

 

 14mm f/2.8D ED AF NIKKOR

Gelatine

 

 16mm f/2.8D AF Fisheye NIKKOR

Rear Bayonet

 

 18mm f/2.8D AF NIKKOR

77mm

 

 20mm f/2.8D AF NIKKOR 

62mm

 

 24mm f/2.8D AF NIKKOR

52mm

 

 28mm f/2.8D AF NIKKOR

52mm

 

 35mm f/2D AF NIKKOR

52mm

 HN-3

 50mm f/1.4D AF NIKKOR

52mm

 

 50mm f/1.8D AF NIKKOR

52mm

 

 60mm f/2.8D AF Micro NIKKOR

62mm

 

 85mm f/1.4D AF NIKKOR

77mm

 

 85mm f/1.8D AF NIKKOR

62mm

HN-23

 105mm f/2D AF DC-NIKKOR

72mm

HB-22

 105mm f/2.8G ED-IF AF-S VR NIKKOR

62mm

 

 135mm f/2D AF DC-NIKKOR

72mm

 

 180mm f/2.8D ED-IF AF NIKKOR

72mm

 

 200mm f/2G ED-IF AF-S VR NIKKOR

52mm

 

 200mm f/4D ED-IF AF Micro NIKKOR

62mm

 

 300mm f/2.8G ED-IF AF-S VR NIKKOR

52mm

 

 300mm f/4D ED-IF AF-S NIKKOR

77mm

 

 400mm f/2.8D ED-IF AF-S II NIKKOR

52mm

 

 500mm f/4D ED-IF AF-S II NIKKOR

52mm

 

 600mm f/4D ED-IF AF-S II NIKKOR

52mm

 

 

 

 

Autofocus Zoom Lenses 

Filter Size

 

 17-35mm f/2.8D ED-IF AF-S NIKKOR

77mm

HB-23

 18-35mm f/3.5-4.5D ED-IF AF NIKKOR

77mm

HB-23

 24-85mm f/2.8-4D IF AF NIKKOR

72mm

HB-25

 24-85mm f/3.5-4.5G ED-IF AF-S NIKKOR

67mm

HB-28

 24-120mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S VR NIKKOR

72mm

HB-25

 28-70mm f/2.8D ED-IF AF-S NIKKOR

77mm

HB-19

 28-80mm f/3.5-5.6G AF NIKKOR

58mm

 

 28-105mm f/3.5-4.5D AF NIKKOR

62mm

HB-18

 70-200mm f/2.8G ED-IF AF-S VR NIKKOR

77mm

HB-29

 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR NIKKOR

67mm

HB-36

 70-300mm f/4-5.6D ED AF NIKKOR

62mm

HB-15

 70-300mm f/4.5-5.6G AF NIKKOR

62mm

 

 75-240mm f/4.5-5.6D AF NIKKOR

52mm

 

 80-200mm f/2.8D ED AF NIKKOR

77mm

HB-7

 80-400mm f/4.5-5.6D ED AF VR NIKKOR

77mm

 

 200-400mm f/4G ED-IF AF-S VR NIKKOR

52mm

 

 

 

 

DX NIKKOR Lenses for DX Format Digital SLRs

Filter Size

 

 10.5mm f/2.8G ED AF DX Fisheye NIKKOR

Gelatine

 

 12-24mm f/4 ED-IF AF-S DX NIKKOR

77mm

 

 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX NIKKOR

77mm

HB-31

 18-55mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX NIKKOR

52mm

HB-33

 18-70mm f/3.5-4.5G ED-IF AF-S DX NIKKOR

67mm

HB-32

18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX NIKKOR

67mm

HB-32

 18-135mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S DX

67mm

HB-32

 18-200mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S DX NIKKOR

72mm

Hb-35

 55-200mm f/4-5.6G ED AF-S DX NIKKOR

52mm

HB-37

 55-300mm f/4-5.6G ED AF-S DX VR NIKKOR

58mm

HB-57

 

 

 

Các tin khác